Yr Athro Dyfrig Hughes yn ymuno â Thasglu Therapiwteg COVID-19 y DU

[image: COVID-19 particles]

Mae’r Athro Dyfrig Hughes o CHEME, Prifysgol Bangor wedi’i ddethol fel aelod o Dasglu Therapiwteg COVID-19 y DU. Bydd y Tasglu’n goruchwylio’r gwaith o nodi, datblygu a dosbarthu triniaethau diogel ac effeithiol.