Tystiolaeth ar ddiogelwch triniaethau sy’n cael eu profi i’w defnyddio ar gyfer COVID-19

Mae ymchwil gan yr Athro Dyfrig Hughes o CHEME, Prifysgol Bangor wedi darparu tystiolaeth bwysig ar ddiogelwch triniaethau sy’n cael eu profi i’w defnyddio ar gyfer COVID-19. Cyhoeddir y gwaith ymchwil yn y British Journal of Pharmacology. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.