Staff HCEC yn llwyddo yng Ngwobrau’r Gymraeg, Prifysgol Bangor

Dwy ferch efo gwobr

Llongyfarchiadau mawr i Arweiniwr PPIE ac Aelod Bwrdd HCEC, Dr Llinos Haf Spencer, am dderbyn Gwobr y Gymraeg ar gyfer y Coleg Meddygol ac Iechyd yn Seremoni Gwobrau’r Gymraeg Prifysgol Bangor nos Fercher 10fed Ebrill 2024. Mae Llinos wedi bod yn helpu siaradwyr Cymraeg hen a newydd i ddefnyddio eu Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor ers […]