Staff HCEC yn llwyddo yng Ngwobrau’r Gymraeg, Prifysgol Bangor

Dwy ferch efo gwobr

Llongyfarchiadau mawr i Arweiniwr PPIE ac Aelod Bwrdd HCEC, Dr Llinos Haf Spencer, am dderbyn Gwobr y Gymraeg ar gyfer y Coleg Meddygol ac Iechyd yn Seremoni Gwobrau’r Gymraeg Prifysgol Bangor nos Fercher 10fed Ebrill 2024.

Mae Llinos wedi bod yn helpu siaradwyr Cymraeg hen a newydd i ddefnyddio eu Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor ers iddi gychwyn yn y Brifysgol yn 1999 yn yr Ysgol Seicoleg fel Cymrawd Dysgu. Erbyn hyn mae Llinos yn gweithio fel Swyddog Ymchwil yn CHEME, yn y tim Economeg Iechyd Cyhoeddus gyda’r Athro Rhiannon Tudor Edwards. Yno, mae hi’n cynorthwyo myfyrwyr PhD a staff eraill i gynnal eu gwaith ymchwil yn ddwyieithog. O dan arweinyddiaeth Gwerfyl Roberts a Beryl Cooledge, LLAIS, Ysgol Gwyddorau Iechyd, mae Llinos hefyd wedi bod yn rhan o’r broses dilysu ieithyddol o dros 40 mesur iechyd Cymraeg (gwelwch y wefan micym.org) sydd ar gael ar gyfer clinigwyr ac ymchwilwyr yng Nghymru.

Dwedodd Llinos ei bod yn “falch iawn o dderbyn yr anrhydedd a bod fy nghyfraniad i Gymreictod y Brifysgol wedi cael ei gydnabod yn swyddogol gan y Brifysgol. Roedd y seremoni yn lyfli ac Aled Hughes oddi ar Radio Cymru oedd yn cyflwyno’r noson”.

Cafodd y tlws a’r tystysgrif ei gyflwyno gan Yr Athro Enlli Thomas, Prifysgol Bangor.