Penodi Dr Shaun Harris i gynrychioli Cymru yn HESG

Mae Dr Shaun Harris, swyddog ymchwil EIGC, wedi dod yn gynrychiolydd Economegydd Iechyd Cymru ar Bwyllgor Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar (YGC) Grŵp Astudio Economeg Iechyd (HESG) – a sefydlwyd i gynrychioli buddiannau YGC ar y grŵp hwn a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar is-bwyllgor Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar (YGC) – Grŵp Astudio Economegwyr Iechyd (hesg.org.uk).

Wrth estyn ei llongyfarchiadau cynhesaf, dywedodd Deb Fitzsimmons: “Mae hon yn wobr arwyddocaol a haeddiannol iawn i gyflawniadau Shaun hyd yma. Rydym wrth ein bodd bod Shaun, trwy gefnogaeth EIGC, yn mynd o nerth i nerth wrth ddatblygu ei yrfa fel economegydd iechyd. Rydym wrth ein bodd ei fod wedi cael ei ddewis i gynrychioli Cymru ar y grŵp astudio mawreddog hwn.

Dywed Shaun: “Rwy’n gyffrous i ymgymryd â’r rôl hon yn is-bwyllgor YGC HESG ac i gydweithio ag economegwyr iechyd eraill ledled y DU. Fel cynrychiolydd YGC, rwy’n edrych ymlaen at ymgysylltu â’r is-bwyllgor i gefnogi’r rheini sydd ar ddechrau eu taith mewn economeg iechyd ac at feithrin perthnasoedd ag ymchwilwyr eraill wrth i’m gyrfa fy hun ddatblygu.