Pecyn gwaith 1

Un o’n nodau allweddol yw datblygu gallu a chapasiti ym maes economeg iechyd. Drwy gefnogi’r gymuned ymchwil iechyd a gofal i ddatblygu syniadaeth economeg, bydd arfer yn datblygu a bydd pobl yng Nghymru a thu hwnt yn elwa o ofal gwell.

Isod ceir rhai astudiaethau achos sy’n gysylltiedig â phecyn gwaith 1.