Pecyn gwaith 4

Un o’n nodau allweddol yw hwyluso cydweithrediad a dysgu ehangach ynghylch syniadaeth economeg iechyd ac mae gennym brofiad blaenorol o hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o economegwyr iechyd yn llwyddiannus.

Isod ceir rhai astudiaethau achos sy’n gysylltiedig â phecyn gwaith 4.