Gweithio â chleifion a’u gofalwyr i ddatblygu mesur defnydd o adnoddau ar gyfer wlserau traed diabetig – y treial REDUCE.

Cyswllt Allweddol: Dr Llinos Haf Spencer, CHEME, Prifysgol Bangor, l.spencer@bangor.ac.uk

Beth oedd y cwestiwn y gallai HCEC helpu i’w ateb?

Amcangyfrifwyd fod wlserau traed diabetig wedi costio bron i £1 biliwn i’r GIG yn 2014/15. Mae treial yr NIHR Lleihau Effaith Wlserau Traed Diabetig (REDUCE) yn gwerthuso ymyriad sy’n galluogi cleifion â diabetes i fonitro newidiadau yn eu traed, cynnal lefelau diogel o weithgarwch corfforol, cael mynediad cynnar at help meddygol a rheoli eu hwyliau.

Beth wnaethon ni? 

Cleifion yw’r arbenigwyr ar eu hiechyd eu hunain ac maent yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth ar y defnydd o ofal iechyd ac adnoddau eraill sydd eu hangen ar gyfer gwerthusiadau economeg iechyd. Fodd bynnag, nid yw mesurau canlyniadau generig bob amser yn cofnodi’r holl ddata sy’n bwysig i grŵp penodol o gleifion. Bu ymchwilwyr HCEC yn SCHE yn gweithio â phobl sy’n dioddef wlserau traed diabetig, eu gofalwyr, a’r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n eu trin i ddatblygu mesur defnydd o adnoddau ar gyfer y treial REDUCE a fydd yn gallu canfod y paramedrau sy’n bwysig i gleifion ac a fydd yn arwain at y canlyniadau gorau.

 

Beth oedd yr effaith?

Bydd y mesur defnydd o adnoddau, a gyd-gynhyrchir â chleifion a’u gofalwyr yn creu data cynhwysfawr ar gyfer y gwerthusiad economeg iechyd, a bydd yn gwella ansawdd a pherthnasedd ein gwaith. Mae’r fersiwn derfynol yn awr yn cael ei defnyddio ym mhrif dreial REDUCE a bydd y canlyniadau’n sail i’r gwerthusiad economaidd. Bydd y mesur ar gael i ymchwilwyr eraill hefyd. Mae’r dyfarniad REDUCE (RP-PG-0618-20001) wedi’i gofrestru ar bortffolio’r NIHR.