Ein Cynrychiolwyr Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Mae Cyfranogiad y Cyhoedd yn cael ei ddiffinio gan INVOLVE, y grŵp cynghori cenedlaethol sy’n cefnogi cyfranogiad y cyhoedd fel “ymchwil sy’n cael ei gynnal ‘with’ or ‘by’ gyda’ neu ‘gan’ aelodau’r cyhoedd yn hytrach nac ‘to’, ‘amdanynt’ neu ‘for’ ar eu cyfer.”

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn ganolog i weithgareddau Economeg Iechyd a Gofal Cymru. Mae gennym ddau gynrychiolydd ar ein Bwrdd Cynghori, sy’n cynnig safbwynt y cyhoedd ar ddatblygiad Economeg Iechyd a Gofal Cymru a phrosiectau ymchwil perthnasol. Drwy helpu i siapio’r agenda ymchwil, mae mewnbwn y cynrychiolwyr Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn sicrhau bod yr ymchwil yn berthnasol i anghenion a phryderon pobl sy’n byw yng Nghymru a thu hwnt.

Ein cynrychiolwyr Cyfranogiad ac Ymgysylltiad y Cyhoedd