Pecyn gwaith 2

Mae ein gwaith bob amser yn wneud â chynhyrchu a defnyddio’r dystiolaeth orau i gefnogi penderfyniadau sy’n effeithio ar y cyhoedd. Er ein bod yn disgwyl i’n cyrhaeddiad a’n gweithgareddau aeddfedu wrth i ni weithredu ein strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd, erys ein nod yn driphlyg: hysbysu, ymgynghori a chydweithredu.

Isod ceir rhai astudiaethau achos sy’n gysylltiedig â phecyn gwaith 2.