Lawnsio ap meddwlgarwch Chilltastic

Mae Dr Ceryl Teleri Davies (Arweinydd Gofal HCEC), Prifysgol Bangor, Ashley Bale Gwasanaethau TG a Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd, y Rhaglen Trawsnewid Anableddau Dysgu wedi datblygu pecyn cymorth o offer a thechnegau ymarferol sy’n seiliedig ar ymarfer meddwlgarwch sydd wedi’u haddasu’n benodol ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Nod yr ap Chilltastic a’r pecyn cymorth yw hyrwyddo arferion diogel, pwrpasol sy’n seiliedig ar meddwlgarwch er mwyn diwallu anghenion pobl ag anableddau dysgu mewn modd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau a myfyrdodau dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) wedi’u recordio. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar: neu drwy lawrlwytho’r ap neu sganio’r cod QR i gael mynediad i’r ap.