Gwerthfawrogi Manteision Iechyd a Lles Gardd Fotaneg Treborth

Mae’r Ganolfan Gwerth Cymdeithasol yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) a Chanolfan Newid Ymddygiad Cymru (CBSW) yn gweithio gyda Gardd Fotaneg Treborth i ymchwilio i’r buddion lles a’r gwerth cymdeithasol y mae’r ardd yn ei gynhyrchu i staff, myfyrwyr a’r gymuned ehangach.

Bydd yr astudiaeth SROI hon yn ein helpu i ddeall gwerth Treborth i’r Brifysgol a’r gymuned leol yn well.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yma:

https://www.bangor.ac.uk/cy/newyddion/cyfrinach-werdd-bangor-gwerthfawrogi-buddion-iechyd-a-lles-gardd-fotaneg-treborth