Gweithdy economeg iechyd ar gyfer prosiectau amgylcheddol, cynaliadwyedd a lles

a man and a woman presenting with slides on a screen

Ddydd Mawrth, 6 Chwefror 2024, fe wnaethom gynnal digwyddiad ym Mhrifysgol Bangor i ddod â phobl ynghyd o bob Coleg ar draws y Brifysgol a sefydliadau eraill i archwilio sut y gellir ymgorffori dulliau economeg iechyd mewn ceisiadau grant ar gyfer ymchwil.

Clywsom gan wyth siaradwr gyda chynulleidfa o dros drideg o fynychwyr. Gwahoddwyd ein cydweithwyr o wahanol adrannau a chanolfannau ymchwil ar draws a thu allan i Brifysgol Bangor i gyflwyno eu harbenigedd ar y thema Un Iechyd. Agorwyd y gweithdy gan yr Athro Rhiannon Tudor Edwards gyda chyflwyniad ar amrywiaethu economeg iechyd a’r posibilrwydd o gymhwyso ei ddulliau i ymchwil newid hinsawdd. Cafwyd cyflwyniad gan Dr Sofie Roberts ar alwadau ariannu cyfredol a chyfleoedd i gydweithio. Daeth y gweithdy i ben gan yr Athro Deb Fitzsimmons, a grynhodd y gyfres o sgyrsiau a’r alwad i fwrw ymlaen tuag at waith yn y dyfodol. Rydym wedi gweld cyrff cyllido yn galw fwyfwy am ymchwil trawsddisgyblaethol i fynd i’r afael, yn rhannol, ag atal afiechyd y gellir ei osgoi yng nghyd-destun pryderon am yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd. Byddwn yn parhau â momentwm y digwyddiad hwn drwy ddatblygu ceisiadau grant ar y pwnc hwn o fewn y deuddeg mis nesaf.

A group of people in a conference room