Enillwyr Gwobr Ymgysylltu â’r Cyhoedd 2020

[image: Dialysis Options and Choices]

Roeddem yn rhan o dîm ymchwil ‘Cyd-gynhyrchu Gwasanaethau Arennau Cynaliadwy i Oedolion – astudiaeth dysgu o’r Opsiynau a’r Dewisiadau Dialysis’, a enillodd y Wobr Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn 2020 yng nghynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar 7fed Hydref 2020. Roedd cleifion â chlefyd yr arennau, eu teuluoedd, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a’r cyhoedd yn gyfranwyr hollbwysig ym mhob agwedd o’r ymchwil. Drwy gydweithio datblygwyd gweledigaethau a’r ffordd ymlaen ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mwy cynaliadwy ym maes yr arennau. Fel rhan o’r astudiaeth hon, fe wnaethom fynychu digwyddiadau cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) i gynnwys safbwyntiau lleiafrifol, cynnal stondinau mewn Neuaddau Bingo a’r Orymdaith Dydd Gŵyl Dewi, a chynnal sgyrsiau arddull TED mewn gwyliau yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Roedd strategaeth gyfathrebu ein hastudiaeth yn cynnwys gwefan, y cyfryngau cymdeithasol, sianel YouTube a chylchlythyr misol a gafodd dderbyniad da gan 100 a mwy o bobl a 18 uned dialysis arennau yng Nghymru. Roedd yn wych gweld y PPI a chydnabyddiaeth i’r prosiect a gynhyrchwyd ar y cyd. Mae llawer o bobl wedi cyfrannu at y gwaith ymchwil hwn, ac mae dyluniadau a llwybrau newydd y gwasanaeth sydd wedi’u cynhyrchu ar y cyd yn esiampl o’r hyn y gellir ei gyflawni drwy gydweithio gyda’n gilydd. “Drwy rannu’r hyn a wnawn, rydym yn cynyddu cyfleoedd i drafod a dysgu gan gleifion a’r cyhoedd ynghylch goblygiadau ein hymchwil. Mae’r gwaith cydweithredol hwn yn ein galluogi i wella ansawdd a pherthnasedd ein hymchwil” Dr Liv Kosnes. Am ragor o wybodaeth gweler: http://www.researchwalesconference2020.com/awards