Economeg Iechyd Cymhwysol ar Gyfer Ymarfer ac Ymchwil Iechyd y Cyhoedd

Poster

Mae’r cwrs deuddydd hwn (9:30-14:30 ar 12 a 13 Mawrth 2024) yn berthnasol i bobl sy’n cynhyrchu neu’n defnyddio tystiolaeth i ddylanwadu ar iechyd a lles y boblogaeth. Yn benodol, y rhai sy’n gweithio mewn sefydliadau addysg uwch, gan gynnwys unedau ymchwil economeg iechyd, llywodraeth leol, iechyd y cyhoedd, a’r trydydd sector.
Am ragor o wybodaeth ac archebu eich lle, cliciwch yma.