Economeg Iechyd a Gofal Cymru yn derbyn £1.1 filiwn o gyllid gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Rydym wedi sicrhau £1.1 filiwn o gyllid gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i barhau gyda’n gwaith o ddarparu arbenigedd economeg iechyd a gwella penderfyniadau ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.