Darllenwch Adroddiad Blynyddol HCEC 2021/22

Mae adroddiad Blynyddol Economeg Iechyd a Gofal Cymru bellach yn cael ei gyhoeddi.

Gallwch ei lawrlwytho yn Gymraeg neu Saesneg er mwyn darllen i fyny ar ein llwyddiannau ac uchafbwyntiau’r flwyddyn ddiwethaf.