Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn newyddion a diweddariadau Economeg Iechyd a Gofal Cymru neu os ydych am gyngor economeg iechyd neu i drafod cydweithredu ymchwil.

I ddarganfod mwy am ein gwaith ac i drafod cyfleoedd ymchwil / cydweithredu, cysylltwch â:

Prifysgol Bangor

Yr Athrawes Rhiannon Tudor Edwards (North Wales) HCEC@bangor.ac.uk

Canolfan Economeg Iechyd a
Gwerthuso Meddyginiaethau
(CHEME)

Ysgol Gwyddorau Iechyd
Neuadd Ardudwy
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd LL57 2PZ
Cymru, DU

Prifysgol Abertawe

Yr Athrawes Deb Fitzsimmons (South Wales) HCEC@swansea.ac.uk 

Canolfan Economeg Iechyd Abertawe (SCHE) Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd Parc Singleton
Prifysgol Abertawe
Abertawe
SA2 8PP
Cymru, DU
Prifysgol Bangor Map

Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio, cysylltwch â:

Ann Lawton, Economeg Iechyd a Gofal
Gweinyddwr Cymru HCEC@bangor.ac.uk