Cyhoeddiad newydd gan dîm PrAISED ar astudiaeth SROI o’r rhaglen PrAISED

Llongyfarchiadau i gymrawd ymchwil HCEC, Dr Ned Hartfiel a thîm PrAISED am gyhoeddiad newydd yn y Gerontology and Geriatric Medicine Journal. Mae’r papur yn archwilio dadansoddiad Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) o hybu annibyniaeth, gweithgarwch a sefydlogrwydd mewn dementia cynnar (PrAISED), astudiaeth ar effeithiolrwydd ymarfer corff gartref ac atgyfeirio yn y gymuned ar gyfer pobl â dementia cynnar.

Cliciwch yma i ddarllen y papur