Pa ddatblygiadau arloesol all wella amseroldeb ymchwiliadau a mynd i’r afael â’r ôl-groniad mewn endosgopi ar gyfer cleifion â symptomau posibl canserau Gastroberfeddol uchaf ac isaf (GB)?

Nid oedd llawer o gleifion yn gallu cael mynediad at ofal diagnostig arferol drwy 2020/21 oherwydd pwysau eithriadol ar y GIG oherwydd COVID-19 a chloeon cenedlaethol y DU. I rai cleifion, gall hyn gael canlyniadau tymor byr a hirdymor difrifol ar eu hiechyd a’u disgwyliad oes. Mae gan y GIG adnoddau cyfyngedig ac mae’n chwilio am ffyrdd newydd o fodloni llawer o alwadau ac anghenion cleifion. Nod yr adolygiad cyflym hwn oedd amlygu tystiolaeth o ffyrdd arloesol o wella amseroldeb mynediad at endosgopi a mynd i’r afael â’r ôl-groniad ar gyfer cleifion sydd wedi aros yn hir am brofion ac ymchwiliadau o’r fath drwy ddewis y rhai â’r angen mwyaf.

Dolen i adolygiad llawn:

Pa ddatblygiadau arloesol all wella amseroldeb ymchwiliadau a mynd i’r afael â’r ôl-groniad mewn endosgopi ar gyfer cleifion â symptomau posibl canserau Gastroberfeddol uchaf ac isaf (GB)?

RR00003_Wales_COVID-19_Evidence_Centre_Rapid_Review-innovations_to_address_backlog_endoscopy_GI_Cancer_September-2021.pdf (primecentre.wales)