Ein cyfraniad at Ganolfan Tystiolaeth COVID-19 Cymru a’i newid i Ganolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Rydym wrth ein bodd bod ymchwilwyr HCEC wedi parhau i gyfrannu at dîm tystiolaeth Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor (BIMHR) gyda thri adolygiad cyflym llawn a thri Chrynodeb Tystiolaeth Cyflym, a gyhoeddwyd eleni.Roedd y rhain yn cynnwys adolygiadau cyflym ar drais a cham-drin domestig a COVID-19, Ansawdd Bywyd sy’n Gysylltiedig ag Iechyd mewn unigolion wedi’u heintio’n ysgafn ac ymyriadau ac arferion gorau i helpu pobl â COVID hir i ddychwelyd i weithgareddau normal, sydd ynddo’i hun wedi’i gyrchu dros 2,000 o weithiau ers ei gyhoeddi fis Ionawr 2023. Mae ein cyfraniad wedi arwain at wneud sawl un o ymchwilwyr HCEC yn gydymchwilwyr yn y Ganolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal newydd. Er y bydd y gwaith hwn yn awr y ‘tu allan’ i HCEC, bydd yn hwb i gyfraniad economeg iechyd i ddatblygu’r dystiolaeth i ateb cwestiynau allweddol i wella polisi a darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Mae hyn yn arwydd o’n llwyddiant cynyddol yn y defnydd o seilwaith HCEC fel llwyfan i ddatblygu rhaglenni gwaith newydd ochr yn ochr â datblygu ein hymchwilwyr economeg iechyd a chreu cyfleoedd newydd i economegwyr iechyd yng Nghymru i gyflawni ymchwil hanfodol i fynd i’r afael â’r heriau iechyd a gofal sy’n wynebu Cymru.