Covid Chapter: Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru

Mae ymchwilwyr HCEC yn gweithio o fewn tîm Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor (SYIMB) ar adolygiadau cyflym o dystiolaeth ar gyfer Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru (CDCC) (Llywodraeth Cymru). Adolygir tystiolaeth gyfredol o astudiaethau ymchwil sy’n berthnasol i Gymru i gefnogi’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i reoli’r pandemig a sefydlu adferiad.

Gweler adolygiadau cyflym cyhoeddedig y gwnaethom gyfrannu atynt isod: