ENWI PRIFYSGOL BANGOR YN Y DEG UCHAF O BLITH Y SEFYDLIADAU SY’N CYDWEITHIO AR YMCHWIL ECONOMEG IECHYD MEWN DADANSODDIAD BYD-EANG O DDATA LLYFRYDDOL YN DDIWEDDAR

Cafodd Prifysgol Bangor ei henwi ymysg y deg prifysgol orau am gydweithio ar economeg iechyd o blith 1,723 o sefydliadau’n fyd-eang mewn adolygiad o 4,096 o gyhoeddiadau economeg iechyd rhwng 1975 a 2022. Enwyd Yr Athro Rhiannon Tudor Edwards, Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) Prifysgol Bangor, yn yr adolygiad fel un o’r […]

Invest4Health, Prosiect Horizon Europe

Mae’r Athro Rhiannon Tudor Edwards a’r swyddogion ymchwil Dr Holly Whiteley a Jacob Davies yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME), Prifysgol Bangor, yn rhan o broject newydd gan Horizon Europe, Invest4Health (I4H). Mae’r project yn cynnig dull cyllido, Smart Capacitating Investment (SCI), sy’n anelu at ddarparu cyllid cynaliadwy i fesurau iechyd ataliol. Gan adeiladu […]

Darllenwch Adroddiad Blynyddol HCEC 2021/22

Mae adroddiad Blynyddol Economeg Iechyd a Gofal Cymru bellach yn cael ei gyhoeddi. Gallwch ei lawrlwytho yn Gymraeg neu Saesneg er mwyn darllen i fyny ar ein llwyddiannau ac uchafbwyntiau’r flwyddyn ddiwethaf.

Costau economaidd pryder amenedigol: Astudiaeth MAP ALLIANCE

Mae’r Athro Rhiannon Tudor Edwards a swyddogion ymchwil Economeg Iechyd a Gofal Cymru, Dr Llinos Haf Spencer a Kalpa Pisavadia yn cynnal dadansoddiad o gostau economaidd pryder amenedigol a’r gwasanaeth iechyd fel rhan o astudiaeth MAP ALLIANCE. Amcangyfrifwyd bod problemau iechyd meddwl amenedigol yn effeithio ar 1 o bob 5 merch a gallant gael effaith […]

Papur newydd wedi’i gyhoeddi am yr astudiaeth: Seibiannau byr i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr: archwilio deilliannau llesiant a llywio datblygiad ymarfer at y dyfodol trwy ddull peilot Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad

Mae papur gan raglen beilot gwerthuso Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad a ariannwyd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi’i gyhoeddi’n ddiweddar yn y cyfnodolyn Aging and Mental Health. Archwiliodd yr astudiaeth wasanaeth cefnogaeth ddydd yn y gymuned i bobl sy’n byw gyda dementia. Gall seibiannau byr fel cefnogaeth ddydd fod o fudd i bobl sy’n […]