Darllenwch Adroddiad Blynyddol HCEC 2021/22

Mae adroddiad Blynyddol Economeg Iechyd a Gofal Cymru bellach yn cael ei gyhoeddi. Gallwch ei lawrlwytho yn Gymraeg neu Saesneg er mwyn darllen i fyny ar ein llwyddiannau ac uchafbwyntiau’r flwyddyn ddiwethaf.

Costau economaidd pryder amenedigol: Astudiaeth MAP ALLIANCE

Mae’r Athro Rhiannon Tudor Edwards a swyddogion ymchwil Economeg Iechyd a Gofal Cymru, Dr Llinos Haf Spencer a Kalpa Pisavadia yn cynnal dadansoddiad o gostau economaidd pryder amenedigol a’r gwasanaeth iechyd fel rhan o astudiaeth MAP ALLIANCE. Amcangyfrifwyd bod problemau iechyd meddwl amenedigol yn effeithio ar 1 o bob 5 merch a gallant gael effaith […]

Cyhoeddiad newydd gan dîm PrAISED ar astudiaeth SROI o’r rhaglen PrAISED

Llongyfarchiadau i gymrawd ymchwil HCEC, Dr Ned Hartfiel a thîm PrAISED am gyhoeddiad newydd yn y Gerontology and Geriatric Medicine Journal. Mae’r papur yn archwilio dadansoddiad Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) o hybu annibyniaeth, gweithgarwch a sefydlogrwydd mewn dementia cynnar (PrAISED), astudiaeth ar effeithiolrwydd ymarfer corff gartref ac atgyfeirio yn y gymuned ar gyfer pobl […]

Rhaglen ymchwil Hyrwyddo Gweithgarwch, Annibyniaeth a Sefydlogrwydd mewn Dementia Cynnar (PrAISED).

Mae’r project Hyrwyddo Gweithgarwch, Annibyniaeth a Sefydlogrwydd mewn Dementia Cynnar (PrAISED) yn astudiaeth dementia dan arweiniad yr Athro Rowan Harwood o Brifysgol Nottingham. Arweinir elfen economeg iechyd yr astudiaeth hon gan yr Athro Rhiannon Tudor-Edwards, Dr Victory Ezeofor a Ned Hartfiel o Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Prifysgol Bangor. Mae rhaglen PrAISED wedi’i chynllunio […]

Gwerthuso Rhaglen ‘Agor Drysau i’r Awyr Agored’ (ODO) y Bartneriaeth Awyr Agored

Mae Swyddogion Ymchwil HCEC, Dr Ned Hartfiel, Dr Holly Whiteley ac Abraham Makanjuola ym Mhrifysgol Bangor, a’r Athro Mary Lynch, University of the West of Scotland, yn cydweithio â’r Bartneriaeth Awyr Agored a Cyflymu/Accelerate i werthuso effaith y Rhaglen ‘Agor Drysau i’r Awyr Agored’ (ODO). Mae ODO yn rhaglen presgripsiwn cymdeithasol sy’n gweithio gyda chlystyrau […]