Yn seiliedig ar ein llwyddiant blaenorol fel Gwasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru (WHESS), dyfarnwyd cyllid pellach i ni gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac fe wnaethom ail-frandio yn 2020 i fod yn Economeg Iechyd a Gofal Cymru. Mae ein timau wedi’u lleoli ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor.

Mae gan ein hymchwilwyr talentog ystod eang o sgiliau, sy’n ein galluogi i sicrhau eich bod chi’n cael mynediad i’r cymorth a’r arbenigedd cywir. Gallwch gwrdd â’r tîm yma.

Ein gweledigaeth yw: ‘Darparu arbenigedd economeg iechyd o’r radd flaenaf (gan ddefnyddio dull ystwyth, integredig Cymru gyfan) a fydd yn galluogi ymchwil a datblygiad iechyd a gofal cymdeithasol rhagorol yng Nghymru er budd cleifion, y cyhoedd ac economi Cymru’

Sut gallwn eich helpu chi?

Mae ein tîm Economeg Iechyd a Gofal Cymru yn ymchwilio i werth am arian gwahanol driniaethau, ymyriadau a gwasanaethau. Rydym yn darparu’r dystiolaeth orau bosibl – neu’n helpu eraill i ddeall y dystiolaeth honno – support makinger mwyn helpu i wneud dewisiadau anodd ynghylch sut i ddyrannu ein hadnoddau iechyd a gofal cyfyngedig. Mae angen i ni wneud penderfyniadau ar adnoddau allweddol er mwyn cadw pobl yn iach a sicrhau eu bod yn derbyn gofal da ar hyd a lled Cymru, yn awr ac yn y dyfodol. Rydym yn gweithio ar draws y cwrs bywyd, yn ymchwilio i gost-effeithiolrwydd popeth o raglenni iechyd cyhoeddus sy’n ceisio atal salwch, i driniaethau newydd i wella canlyniadau i bobl â chyflyrau cronig neu ganser.

Gallwn ddarparu arbenigedd, sgiliau a chefnogaeth yn y meysydd canlynol:

Gyda phwy ydyn ni’n gweithio?